Еден блесок на Куманово недоволен за чудо во „Градски парк“